Från vänster: Gabriel Pedersen Ocampo, Ida Welander, Lukas Planstedt, Alfred Haggren, Malin Ringström, Albin Heldebro, Cecilia Liliedahl, Adrienne De Geer, Fredrik Grén, John Nygren

Besök hemsida