Alice Kindstrand
Ordförande
ordf@saksaren.se
Calle Bertilsson
Sekreterare/Vice ordförande
sekreterare@saksaren.se
Erik Lindström
Kassör
kassor@saksaren.se
Herman Jonsson
Alumniansvarig
alumni@saksaren.se
Emmi Ström
Utbildningsbevakare
utbildning@saksaren.se
Alvina Johansson
Arbetsmiljöombud
arbetsmiljo@saksaren.se
Madelene Rehnvall
Marknadsföringansvarig
marknadsforing@saksaren.se
John Bill
Näringslivsansvarig
naringsliv@saksaren.se
Zara Ali
Informationsansvarig
info@saksaren.se
Helena Appelqvist
Aktivitetsansvarig
aktivitetsutskott@saksaren.se
Sandra Malm
Systerskapets ordförande
systerskapet.ordforande@saksaren.se
Fredrik Andersson
Mästeri chef
chef@saksmasteriet.se

Medlemskap

Vi i SAKS vill att alla ska kunna bli medlem i sektionen och vi har därför ingen medlemsavgift, det enda du betalar är kåravgiften. Det ska löna sig att vara medlem i SAKS! För att bli medlem i SAKS måste du samtidigt bli medlem i kåren, StuFF. Anledningen till det är att vårt arbete är  så integrerat med varandra att det inte hade fungerat att vara medlem i den ena utan att vara medlem i den andra. När du ska bli medlem använder du dig av StuFFs medlemsportal. Där väljer du att vi vill bli medlem i StuFF och sedan SAKS som är din sektion. När du väl har betalat in så är du medlem i SAKS.

Förmåner

Tillträde till sektionsrummet i Kårallen.
Möjlighet att delta på alla sektionsevent
Medlemsskap i Stuff med alla dess förmåner
Bättre inflytande på utbildning
Rabbaterade evenemang

Ett medlemskap i SAKS ger ett medlemskap i kåren.

Genom ett medlemskap i kåren får du större möjligheter att träffa människor på andra program, du får rabatt på mat på kårhusen, du får blir fadder under mottagning och mycket annat. Kåren ser till att utbildningen bevakas och kvalitetssäkras och ger dig hjälp och stöd om du råkar illa ut på universitetet. Du får även rätt att tycka till om kårens arbete genom kårvalet som hålls varje år.

Bli medlem