Emmi Ström
Ordförande
ordf@saksaren.se
Fredrik Andersson
Sekreterare/Vice ordförande
sekreterare@saksaren.se
Elvira Flygare
Kassör
kassor@saksaren.se
Isak Haraldsson
Alumniansvarig
alumni@saksaren.se
Filippa Timlon
Utbildningsbevakare
utbildning@saksaren.se
Frida Björk
Arbetsmiljöombud
arbetsmiljo@saksaren.se
Ludvig Langenskiöld
Marknadsföringsansvarig
marknadsforing@saksaren.se
Dana Djurovic
Näringslivsansvarig
naringsliv@saksaren.se
Lowe Söderlund
Informationsansvarig
info@saksaren.se
Nils Ahlberg
Aktivitetsansvarig
aktivitetsutskott@saksaren.se
Alice Carlsson
Systerskapets ordförande
ordforande.systerskapet@saksaren.se
Alfred Haggren
Phesterichef
chef@saksmasteriet.se

Medlemskap

Vi i SAKS vill att alla ska kunna bli medlem i sektionen och vi har därför ingen medlemsavgift, det enda du betalar är kåravgiften. Det ska löna sig att vara medlem i SAKS! För att bli medlem i SAKS måste du samtidigt bli medlem i kåren, StuFF. Anledningen till det är att vårt arbete är  så integrerat med varandra att det inte hade fungerat att vara medlem i den ena utan att vara medlem i den andra. När du ska bli medlem använder du dig av StuFFs medlemsportal. Där väljer du att vi vill bli medlem i StuFF och sedan SAKS som är din sektion. När du väl har betalat in så är du medlem i SAKS.

Förmåner

Tillträde till sektionsrummet i Kårallen.
Möjlighet att delta på alla sektionsevent
Medlemsskap i Stuff med alla dess förmåner
Bättre inflytande på utbildning
Rabatterade evenemang

Ett medlemskap i SAKS ger ett medlemskap i kåren.

Genom ett medlemskap i kåren får du större möjligheter att träffa människor på andra program, du får rabatt på mat på kårhusen, du får blir fadder under mottagning och mycket annat. Kåren ser till att utbildningen bevakas och kvalitetssäkras och ger dig hjälp och stöd om du råkar illa ut på universitetet. Du får även rätt att tycka till om kårens arbete genom kårvalet som hålls varje år.

Bli medlem