Ida Welander
Ordförande
ordf@saksaren.se
Alfred Haggren
Sekreterare/Vice ordförande
sekreterare@saksaren.se
Michaela Wahlner
Kassör
kassor@saksaren.se
Alice Carlsson
Alumniansvarig
alumni@saksaren.se
Gustav Löfgren Gjesdahl
Utbildningsbevakare
utbildning@saksaren.se
Tova Lord
Arbetsmiljöombud
arbetsmiljo@saksaren.se
Caroline Wärn
Marknadsföringsansvarig
marknadsforing@saksaren.se
Gabriel Pedersen Ocampo
Näringslivsansvarig
naringsliv@saksaren.se
Alexander Nerpin
Informationsansvarig
info@saksaren.se
Arvid Brissman
Aktivitetsansvarig
aktivitetsutskott@saksaren.se
Linnea Fischer Berg
Systerskapets ordförande
ordforande.systerskapet@saksaren.se

Medlemskap

Vi i SAKS vill att alla ska kunna bli medlem i sektionen och vi har därför ingen medlemsavgift, det enda du betalar är kåravgiften. Det ska löna sig att vara medlem i SAKS! För att bli medlem i SAKS måste du samtidigt bli medlem i kåren, StuFF. Anledningen till det är att vårt arbete är  så integrerat med varandra att det inte hade fungerat att vara medlem i den ena utan att vara medlem i den andra. När du ska bli medlem använder du dig av StuFFs medlemsportal. Där väljer du att vi vill bli medlem i StuFF och sedan SAKS som är din sektion. När du väl har betalat in så är du medlem i SAKS.

Förmåner

Tillträde till sektionsrummet i Kårallen.
Möjlighet att delta på alla sektionsevent
Medlemsskap i Stuff med alla dess förmåner
Bättre inflytande på utbildning
Rabatterade evenemang

Ett medlemskap i SAKS ger ett medlemskap i kåren.

Genom ett medlemskap i kåren får du större möjligheter att träffa människor på andra program, du får rabatt på mat på kårhusen, du får blir fadder under mottagning och mycket annat. Kåren ser till att utbildningen bevakas och kvalitetssäkras och ger dig hjälp och stöd om du råkar illa ut på universitetet. Du får även rätt att tycka till om kårens arbete genom kårvalet som hålls varje år.

Bli medlem